Lịch công tác tuần Trường THPT Chuyên Lê Thánh Tông
In lịch Tháng trước   Tuần trước Từ ngày:11/10/2021 đến ngày:17/10/2021 Tuần tới   Tháng tới
THỨ/NGÀY

NỘI DUNG - ĐỊA ĐIỂM - THÀNH PHẦN THAM DỰ

GHI CHÚ

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

Lớp trực ban: 11 Tin

Lớp trực ban: 11 Tin

Hai 11/10- Dạy học- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Ba 12/10- Dạy học- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Tư 13/10- Dạy học- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Năm 14/10- Dạy học
- Lớp trực tuần lao động vệ sinh (quét dọn cầu thang, nhà xe HS).
- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Sáu 15/10- Dạy học- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
Bảy 16/10- Dạy học- Dạy - học môn chuyên, BD HSG, TD-QPAN.
- 15h00: Họp Chi bộ tháng 10.
CN 17/10