• 1111/CĐ-BGDĐT
  Công điện của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Quảng Ninh đến Phú Yên về việc ứng phó với bão số 8
 • 1097/CĐ-BGDĐT
  Công điện Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh, thành phố từ Thanh Hóa đến Phú Yên và khu vực Tây Nguyên về việc chủ động ứng phó với áp thấp nhiệt đới
 • 4555/BGDĐT-TTr
  Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra nội bộ năm học 2021-2022 đối với CSGDĐH, trường CĐSP
  • 27/2021/TT-BGDĐT
   Thông tư ban hành Quy chế thi đánh giá năng lực tiếng Việt theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài
  • 4499/BGDĐT-GDĐH
   Về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục đại học năm học 2021-2022
  • 1085/TB-BGDĐT
   Thông báo về việc tổ chức thẩm định đợt 2 sách giáo khoa lớp 3